Terjemah Kitab Bahjatul Wasail, Syarah Kitab Masail – Syekh Nawawi Al Bantani Al Jawi

Fikih|Tasawwuf


  • Terjemah Kitab Bahjatul Wasail, Syarah Kitab Masail – Syekh Nawawi Al Bantani Al Jawi
    Terjemah Kitab Bahjatul Wasail, Syarah Kitab Masail – Syekh Nawawi Al Bantani Al Jawi
Harga:Rp. 15.000,-Kitab Bahjatul Wasail ini adalah karya ulama besar As-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi As-Syafii A-Qadiri. Kitab ini merupakan komentar dari kitab "Masail" karya As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang memuat tiga bidang ilmu: Ushuluddin, Fiqih dan Tasawuf. Maka buku ini berisi penjelasan tiga permasalahan tersebut, mengenai rukun Islam, Pokok-pokok Keimanan, Ibadah yang meliputi shalat, puasa, zakat, haji dan mengenai akhlak - tasawuf meliputi memelihara hati dan anggota tubuh, yang disertai nash al-Qur'an dan al-Hadits.

Mempelajari dan mengamalkan kandungan buku kecil ini insya Allah dapat meningkatkan kesempurnaan iman, Islam dan ihsan hingga mencapai tingkat muttaqin. Perlu diketahui, tiga bidang ilmu itu merupakan satu kesatuan yang harus dijiwai setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ucapan, perbuatan, gerak-gerik, dan tingkah laku kita dalam kehidupan benar-benar bernafaskan ruh Islam. Sebab ada keterangan yang menyatakan: "Siapa mengamalkan fiqih tanpa tasawuf, maka dia zindiq, dan siapa yang bertasawuf disertai fiqih maka benarlah dia."

Keterangan
Cover Soft Cover
Jenis Kertas HVS 70 Gram
Penulis Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani
Tebal 135 Halaman
Ukuran 14 x 21 Cm