Kitab Riyadhushalihin

Kitab Kuning / Kitab Bhs Arab


  • Kitab Riyadhushalihin
    Kitab Riyadhushalihin
Harga:Rp. 48.500,-Cover  : Hard Cover Doft

Jenis Kertas  : HVS 70 gram Putih

Tebal : 704 Halaman

Ukuran  :  14,5 x 21

Penulis  : al-Imam An-Nawawi

 

Keterangan
Cover Hard Cover
Jenis Kertas HVS 70 gram Putih
Penulis Syaikh al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi
Tebal 704 Halaman
Ukuran 14,5 x 21 Cm