Kesahihan Dalil Talqin Menurut Syariat Islam

Fikih


  • Kesahihan Dalil Talqin Menurut Syariat Islam
    Kesahihan Dalil Talqin Menurut Syariat Islam
Harga:Rp. 10.000,-Sudah lazim di kalangan umat Islam, khususnya Ahlussnnah Wal Jamaah, Apabila seseorang meninggal dunia, dan setelah dikuburkan, maka akan dibacakan Talqin, yaitu semacam mendikte untuk memahamkan si mayit agar pada saatnya nanti mampu menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir.

 

Namun bagaimanakah sebenarnya hukum Talqin ini? Apa pendapat Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, Imam Al-Qurtuby, Syaikh Muhammad al-Khatib Sarbiny, Syaikh Muhammad ibn Alan Ash-Shiddiqy Asy-Syafii Al-Asy’ary Al-Makki, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Syakh Sayyid Sabiq tentang Talqin? Benarkah orang yang sudah mati mampu mendengar? Bid’ahkah Talqin?

Keterangan
Cover Soft Cover
Jenis Kertas HVS 70 gram
Penulis KH. M. Hanif Muslih
Tebal 50 Halaman
Ukuran 14 x 21 Cm