Kesahihan Dalil Qunut Menurut Syariat Islam

Fikih|Kontra Wahabi


  • Kesahihan Dalil Qunut Menurut Syariat Islam
    Kesahihan Dalil Qunut Menurut Syariat Islam
Harga:Rp. 20.000,-Qunut adaalah salah satu diantara sekian banyak masalah khilafiyah. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tidak. Bagaimanakah sebenarnya masalah qunut ini menurut sudut pandang madzhab imam Syafi’i? Apa dalil-dalil yang membolehkan qunut? Apa saja macam-macamnya doa qunut? Bagaimana pula pendapat ulama salaf tentang qunut? Bid’ahkah qunut ?

 

Buku ini juga akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan qunut serta cara melaksanakan sujud sahwi.
Keterangan
Cover Soft Cover
Jenis Kertas HVS 70 gram
Penulis KH. Muhammad Hanif Muslih
Tebal 85 Halaman