Keajaiban Hati, Imam Al-Ghozali

Karya Imam Al Ghozali|Tasawwuf


  • Keajaiban Hati, Imam Al-Ghozali
    Keajaiban Hati, Imam Al-Ghozali
Harga:Rp. 59.000,-Seorang manusia takkan mampu mengenal tuhannya (makrifatullah) bila tidak mengenal dirinya sendiri, dan ia takkan mampu mengenal dirinya bila ia tak mengenal hatinya. Sayang, kebanyakan manusia tidak mampu mengenal hati dan dirinya. Ada hijab tebal yang menutupi hati, hingga ia terhalang dari musyahadah (penyaksian), muraqabah (mendekati), dan mengenal sifat-sifat-Nya.

Melalui buku ini, ulama dan sufi besar Imam al-Ghazali (1058-1111 M) menerangkan seluk-beluk hati, yang perannya amat sentral dalam diri manusia itu. Ia mengurai keajaiban sifat-sifat dan perilaku hati, yang berporos pada makna empat kata inti: al-qalb (hati), ar-Ruh (jiwa), an-nafs (nafsu), dan al-aql (akal). Menurutnya, mengenal hati dan sifat-sifatnya merupakan pokok agama dan pedoman bagi para salikin (orang-orang yang berjalan menuju Allah). Dengan mengetahui sifat-sifat hati dan perilakunya, kita akan lebih mudah mengenal hati kita.

Mengenal hati berarti pula mengenal pasukan yang menjaga hati itu dari serangan musuh, yaitu setan. Hati itu ibarat benteng, dan setan adalah musuh yang terus menyerang dan bertujuan menguasai benteng itu. Selain menyiapkan tentara yang kuat, baik lahiriyah maupun batinyah, setiap mukmin juga harus menjaga pintu-pintu benteng (hati)-nya, bahkan semua celah dan lobang yang ada, agar tak dimasuki oleh bala tentara setan. Untuk itu, ia lebih dulu harus mengenali letak pintu-pintu benteng itu.

Di buku berjudul KEAJAIBAN HATI ini, Imam Al-Ghazali dengan cermat mengurai hal ihwal hati yang menakjubkan ini.
Keterangan
Cover Soft cover
Jenis Kertas HVS
Penulis Imam Al Ghozali
Tebal 210 Halaman
Ukuran 14 x 21 Cm