Aku Mulia Menjadi Wanita, Pengetuk Hati Setiap Wanita Untuk Menjadi Lebih Baik

Muslimah


  • Aku Mulia Menjadi Wanita, Pengetuk Hati Setiap Wanita Untuk Menjadi Lebih Baik
    Aku Mulia Menjadi Wanita, Pengetuk Hati Setiap Wanita Untuk Menjadi Lebih Baik
Harga:Rp. 50.000,-Pada hakikatnya Allah menciptakan wanita tidak lain hanyalah untuk dimuliakan. Keberadaan mereka di alam semesta ini adalah anugerah bagi kaum lelaki. Wanita menjadi mulia sebab Islam, keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya menjadi tolak ukur keagungannya disisi Allah. Zaman yang dahulu menistakannya kini berubah mulia berkat adanya Islam.

Akan tetapi, keadaan di zaman sekarang ini betul-betul sangat memprihatinkan. Kejahilan mereka terhadap agama menjadikan perangai mereka buruk dan kelakuan mereka tidak terarah. Kemerosotan moral mulai terlihat dan bertambah dengan bertambahnya kurun dan masa. Jika hal ini tidak dibendung niscaya gelombang kemungkaran akan menggulung wanita-wanita dirumah kita yang seatap dengan kita.

Buku ini mengupas perihal kehidupan wanita dilihat dari sudut pandang sosial agama, seperti bagaimana keadaan wanita di kehidupan Jahiliyah dahulu, apa saja kewajibannya dalam kehidupan ini, bagaimana hukum mereka bekerja, berhijab, dan bagaimana membangun rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Tentunya dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

Keterangan;
Cover : Soft Cover
Jenis Kertas : HVS 70 Gram
Penulis : Habib Mustafa bin Idrus al-Khirid 
Tebal : xiv + 181 Halaman
Ukuran : 15 cm x 21 cm