Terjemah Kitab Kasyful Lubad, Terjemah Matan Shofwatil Zubad

Fikih


  • Terjemah Kitab Kasyful Lubad, Terjemah Matan Shofwatil Zubad
    Terjemah Kitab Kasyful Lubad, Terjemah Matan Shofwatil Zubad
Harga:Rp. 55.000,-Buku ini adalah terjemah dari kitab Kasyful Lubad fi Tarjamah Matan Shofwatil Zubad. Sebuah kitab fikih yang bermadzhab Syafi’i. Buku ini berisi tentang fikih ibadah antara tuhan dengan hambanya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ushuluddin [pokok-pokok agama]. Selain itu juga berisi pembahasan fikih yang berkaitan hubungan antara sesama hamba dalam rangka memenuhi hajat hidupnya, seperti fikih muamalah, fikih munakahat dan fikih jinayat serta terdapat tambahan tentang tasawuf.

Keterangan
Cover Hard Cover
Jenis Kertas HVS
Penulis Ustad Drs. H. Ahmad Halimi Husain
Tebal 642 Halaman
Ukuran 16 x 22 Cm